KF St.Jozef Kleine-Brogel start repetities terug op na Corona

Nadat het muziekverenigingsleven meer dan 3 maanden heeft stil gelegen lanceerde de Nationale Veiligheidsraad vanaf 1 juli fase 4 van het heropstartplan waardoor er opnieuw gezongen, geblazen en gedanst kan worden. De basisvoorwaarde blijft wel dat alle activiteiten die herstarten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur. Het bestuursorgaan van KF St. Jozef ging dan ook meteen aan de slag met het uitvoeren van een risicoanalyse en de opmaak van een preventieplan om de heropstart voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Op zaterdag 11 juli werden alle spelende leden uitgenodigd op een infomeeting waar het preventieplan volledig uit de doeken werd gedaan. Er werd afgesproken om vanaf zaterdag 18 juli de repetities terug op te starten, weliswaar in kleinere groepen zodat de opgelegde afstandsregel van 2 meter gerespecteerd kan worden.

Alle leden kijken er erg naar uit om terug samen muziek te kunnen maken al is het dan voorlopig nog niet zoals ze het gewoon zijn.

KF St.Jozef Kleine-Brogel start repetities terug op na Corona
Schuiven naar boven