MISSIE

K.F. Sint Jozef wil een gezellige en dynamische muziekvereniging zijn, waar jong en oud samen hun passie voor muziek kunnen delen. Het brengen van kwaliteitsvolle en gevarieerde muziek, waaraan zowel de muzikant als de toehoorder plezier beleeft, is onze grootste uitdaging. We streven naar een klimaat waarin de leden zich thuis voelen en waarin plezier en haalbare prestaties in balans zijn. Om onze missie te volbrengen organiseren we repetities, concerten en optredens. Daarnaast werken we aan de muzikale vorming van onze leden in een eigen muziekschool.

 

WAARDEN

De K.F. Sint Jozef  is een vereniging waar men luistert naar elkaar en rekening houdt met de muzikanten. De vereniging is van en voor de leden, dus hebben alle leden inspraak en is iedereen gelijk. Dit vraagt een open dialoog, openheid van geest en respect voor anderen. Er is ruimte voor verandering en creativiteit in een veilige omgeving. Uit respect voor de andere muzikanten en de dirigent verwittigen we vooraf als we niet aanwezig kunnen zijn op een repetitie of optreden.  De sfeer, vriendschap en gezelligheid, een leuke ontspanning en samen spelen zijn de dingen waar we elke week naar uitkijken. Het samen muziek maken staat voorop.

 

Schuiven naar boven